Hem Styrelse och ägare Våra fastigheter Kontakt
ORDFÖRANDE
Erik Spernaes, Bantorget Egendom AB, styrelseordförande

AB Folkets Hus i Stockholm / Bantorget Fastighets AB
Box 305 I SE-101 26 Stockholm I Sweden
Besöksadress: Drottninggatan 71 B
Telefon: +46 (0)8 402 41 00
www.stofh.se